Alternatieve woonvormen

‘Samenhuizen’ is een term die intussen redelijk goed ingeburgerd is. Het biedt mensen de mogelijkheid om, met behoud van ieders privacy, ook zaken te delen met anderen.

Dat kan een gemeenschappelijke berging zijn, een gemeenschappelijk leefruimte of keuken. Samenhuizen is een vorm van betaalbaar wonen, die vaak ook een ecologisch voordeel biedt en de gemeenschapsbanden versterkt.

Cohousing

Bij cohousing heeft elk gezin zijn autonome volledig uitgeruste wooneenheid binnen het grotere geheel, maar daarnaast zijn er ook enkele gedeelde voorzieningen. De belangrijkste gemeenschappelijke voorziening bij cohousing is de gemeenschappelijke eetzaal waar alle gezinnen gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen onder meer ook tuin, berging, wasplaats of een polyvalente ruimte gemeenschappelijk zijn.

Een hedendaags voorbeeld van cohousing is een oude vierkantshoeve die gerenoveerd wordt en onderverdeeld wordt in verschillende wooneenheden. Delen van de hoeve en de bijhorende grond worden dan gebruikt voor gemeenschappelijke doelen. Er zijn vandaag echter ook steeds meer nieuwbouwprojecten met cohousing.

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande hoofdwoning zodat de zorgbehoevende en de zorgverstrekker onder één dak wonen.

Om in aanmerking te komen als zorgwoning moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • in de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, zonder de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee personen van wie minstens 1 persoon 65 jaar of ouder is;
  • ofwel ten hoogste twee personen van wie minstens 1 hulpbehoevend is. Kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon worden daarbij niet meegerekend. De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap;
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering);
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende kan zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Goed om te weten is dat ook huurwoningen in aanmerking kunnen komen als zorgwoning, mits toestemming van de eigenaar.

Zorgwonen moet online gemeld worden bij het omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.samenhuizen.be of bij het woonloket per mail, telefoon of na afspraak via de website van de gemeente.

dinsdag 21 mei 2019 16.52 u.