Als u een woning wilt huren

Het Woonloket geeft u enkele interessante tips voor als u gaat huren.

De huurschatter
Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning geeft www.woninghuurprijzen.be een inschatting van een gangbare huurprijs. Het resultaat van de berekening is louter informatief en op geen enkele manier bindend.

Het EPC
Het EPC informeert over de energieprestaties van de huurwoning met herkenbare labels, van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Meer info: https://www.energiesparen.be/campagnes/epc

De huurwaarborglening
Bij het Vlaams Woningfonds kunt u terecht voor huurwaarborgleningen voor een woning/appartement (met uitzondering van sociale woningen).
De huurwaarborglening is renteloos en kan kosteloos worden aangevraagd. Het maximale bedrag wordt vastgesteld in functie van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning.
Alle informatie betreffende de voorwaarden en de contactgegevens vindt u op www.vlaamswoningfonds.be

De huursubsidie en huurpremie
Wonen-Vlaanderen kent:

  • een huursubsidie toe als u verhuist van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning (Vlaamse huursubsidie genoemd);
  • een huurpremie toe als u minstens 4 jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning.

Op www.premiezoeker.be vindt u een overzicht van alle premies met de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende voorheffing
Als u huurt en u heeft in uw gezin twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide, kunt u aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.
De eigenaar krijgt de vermindering en moet die aftrekken van uw huur. Bij een sociale huurwoning gebeurt dit automatisch. Meer inlichtingen vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Sociale huurwoning
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in uw buurt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), bij het Vlaams Woningfonds of in de Vlaamse Rand bij Vlabinvest. Er is wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen op vlak van eigendom, inkomen…

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Woonloket.

dinsdag 15 oktober 2019 14.52 u.