Algemene bestuurlijke politieverordening, 9 oktober 2018

De gemeente moet waken over de openbare orde, met name de openbare rust, veiligheid, gezondheid en overlast en over de zindelijkheid op openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen.

De algemene bestuurlijke politieverordening die dateerde van 1977 moest dringend worden geactualiseerd. Het nieuwe politiereglement geldt voor de hele politiezone HerKo en ging in voege op 1 januari 2016.

Wat zijn nu de grootste wijzigingen? De bemiddelingsprocedure is in de verordening zelf opgenomen, er is een protocolakkoord afgesloten met het parket wat de gemengde inbreuken betreft, bepaalde artikelen zijn gebundeld in nieuwe afdelingen. Zo werd een volledig hoofdstuk over dieren toegevoegd. Verenigingen krijgen een algemene vrijstelling voor evenementen.

Op de gemeenteraad van 7 november 2016 is artikel 22 gewijzigd (wegwijzers met commerciële doeleinden).
Op de gemeenteraad van 9 oktober 2018 is artikel 86 gewijzigd (geluidsarm vuurwerk).

 

Voor wie

Burgers vanaf 16 jaar. De politie geeft uitleg.

Meer info

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 november 2015
Gepubliceerd op www.herent.be op 12 november 2015
In voege op 1 januari 2016

Wijziging toegevoegd op de gemeenteraad van 7 november 2016 (art.22)
Aangepaste versie op www.herent.be op 14 november 2016

Wijziging toegevoegd op de gemeenteraad van 9 oktober 2018 (art.86)
Aangepaste versie op www.herent.be op 10 oktober 2018