Akten en attesten bouwen en wonen

U kunt bepaalde documenten of uittreksels aanvragen tegen een vergoeding.