Akten en attesten bouwen en wonen

Je kunt bepaalde documenten of uittreksels aanvragen tegen een vergoeding.