Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Een afwijking op de wekelijkse rustdag is de gunning van een extra openingsdag voor ondernemers. Per jaar kunnen er 15 afwijkende rustdagen worden toegelaten. Als er een afwijking wordt toegekend voor een bepaalde datum kunnen alle ondernemers in Herent gebruik maken van deze afwijking gedurende diezelfde week. 

Zo telt een laatavondopening (waarbij de winkels geopend zijn tot 22 uur in plaats van tot 18 uur) als 1 van de 15 afwijkingen. Merk op dat je de 15 kalenderdagen niet kan opsplitsen in halve dagen.

Voorwaarden

 • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
 • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
 • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Hoe gaan we te werk?

U vraag de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd in de infokrant en op de website.

aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Meer info

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2021

Bericht aan de handelaars van de gemeente

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor 2021 op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan:

 • Zondag 3 januari tot en met zaterdag 9 januari 2021
 • Zondag 10 januari tot en met zaterdag 16 januari 2021
 • Zondag 17 januari tot en met zaterdag 23 januari 2021
 • Zondag 24 januari tot en met zaterdag 30 januari 2021
 • Zondag 31 januari tot en met 6 februari 2021.
 • Zondag 13 juni 2019 tot en met zaterdag 19 juni 2021 - VADERDAG
 • Donderdag 1 juli tot en met woensdag 7 juli – START ZOMERSOLDEN
 • Maandag 30 augustus tot en met zondag 5 september 2021 – START NIEUWE SCHOOLJAAR
 • Maandag 6 september tot en met zondag 12 september 2021 – START NIEUWE SCHOOLJAAR
 • Maandag 27 september tot en met zondag 3 oktober 2021 - WEEKEND VAN DE KLANT
 • Maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021 - ALLERHEILIGEN
 • Maandag 6 december tot en met zondag 12 december 2021 - EINDEJAARSSHOPPING
 • Maandag 13 december tot en met zondag 19 december 2021 - EINDEJAARSSHOPPING
 • Maandag 20 december tot en met zondag 26 december 2021 - EINDEJAARSSHOPPING
 • Maandag 27 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 – EINDEJAARSSHOPPING