Afvalinzameling in de zomer begint uur vroeger

In juli en augustus beginnen de inzamelrondes om 6 uur.

Tijdens het jaar moeten de afvalstoffen tussen 20 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling buiten worden geplaatst. Vanwege de hoge temperaturen in de zomer van 2018 heeft EcoWerf echter beslist om de inzamelrondes in juli en augustus om 6 uur te laten beginnen. Dat betekent dat u het huisvuil in de zomermaanden dus ook vroeger moet buitenzetten: ten laatste om 6 uur op de dag van de ophaling, zoals ook op de afvalkalender 2019 is vermeld.

donderdag 13 juni 2019 9.23 u.