Afspraak maken

Wilt u een nieuwe identiteitskaart aanvragen of afhalen? Hebt u een omgevingsvergunning nodig of een rijbewijs? Hebt u vragen voor de diensten burgerzaken, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, woonloket…? Maak dan een afspraak.

U kunt een afspraak boeken via www.herent.be, waar u eerst kunt nagaan of u misschien al geholpen bent met het digitale thuisloket. U kunt ons voor een afspraak ook bellen op 016 85 30 20 of aanspreken aan het onthaal.

 Met een afspraak verliest u geen tijd en kunnen we uw vraag én onze loketbestaffing efficiënter voorbereiden.

Maak een afspraak

Hoe gaan we te werk?

Voor welke dienstverlening maakt u een afspraak?

Raadpleeg de A-Z afspraken op www.herent.be. Het systeem toont u welke dienstverlening wordt verleend op afspraak, online of beide.

Zo maakt u online een afspraak

 1. Ga naar www.herent.be
 2. Duid aan waarvoor u een afspraak wilt. Let wel, als u verschillende producten nodig hebt bij een zelfde dienst, vergeet dan niet om elk product aan te duiden bij uw afspraak. Hebt u van een type product meer dan 1 nodig (bv. 3 reispassen), duid dan ook het aantal aan. Wanneer u producten nodig hebt van verschillende diensten (bv. identiteitskaart en info over uw bouwvergunning), dan maakt u 2 aparte afspraken.
 3. Kies een datum en een tijdstip die u passen.
 4. Vul uw contactgegevens in.
 5. Bevestig uw afspraak. Vergeet niet nogmaals op 'voltooien' te klikken.
 6. Bewaar welke gegevens of documenten u moet meebrengen naar uw afspraak.

Als u een afspraak hebt gemaakt (online, telefonisch of aan de onthaalbalie):

 1. Kom langs op het afgesproken tijdstip. Kom op tijd: wie te laat komt, moet een nieuwe afspraak maken. Breng zo nodig uw gegevens of documenten voor de dienstverlening mee.
 2. Meld u aan via de ticketzuil aan de ingang. Scan uw QR-code die u ontvangen hebt via de bevestigingsmail voor uw afspraak. Of: druk op de knop ‘ik heb een afspraak’ en vul uw geboortedatum in of scan uw QR-code.
 3. Uw volgnummer verschijnt op de infoschermen als u aan de beurt bent.
 4. U wordt snel geholpen door de juiste persoon.
 5. Als u door omstandigheden uw afspraak niet kunt nakomen, dan kunt u die online of telefonisch annuleren of verplaatsen.

Welkom zonder afspraak

U hoeft niet voor alles een afspraak te maken. Aan de centrale onthaalbalie kunt u terecht voor:

 • alle informatie over de gemeente;
 • ophalen van vooraf aangevraagde documenten (attesten, rijbewijs, paspoort, sleutel GC De Wildeman, attesten van de sociale dienst, enz);
 • afgeven van documenten voor de diensten (in gesloten omslag, met duidelijke vermelding van bestemmeling), bijvoorbeeld aanvraag-documenten voor premies;
 • de aankoop van vuilniszakken, vogelnestkastjes;
 • huisdiersticker (brandweer);
 • gratis anti-reclamestickers voor uw brievenbus;
 • de aankoop van toeristische fiets- of wandelboeken;
 • verloren voorwerpen;
 • een stratenplan van de gemeente of afvalkalender;
 • tickets GC De Wildeman;
 • hulp bij opladen budgetmeter via de budgetmeterpaal;
 • doorverwijzing naar de vrijetijdsdiensten, wijkwerken en de sociale dienst. De maatschappelijk assistenten maken zelf afspraken met hun cliënten;
 • spoedprocedures en crisissituaties.

Thuisloket

Via het thuisloket op www.herent.be kunt u bepaalde attesten, premies en dergelijke van thuis uit aanvragen.

Een groot aantal kunt u aanvragen met een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart. Ook zonder kaartlezer kunt u die attesten aanvragen via ‘verder zonder veilig aanmelden’.

U kunt die attesten ook via de online toepassing ‘mijn dossier’ (https://www. herent.be/mijn-dossier-uw-gegevens-toegankelijk-met-uw-eid) aanvragen. Kaartlezers zijn te koop aan het onthaal en in de meeste computerzaken.

Gebruik een publieke computer

Als u thuis geen computer of internet hebt, dan kunt u een computer in de wachtruimte aan het centrale onthaal gebruiken om informatie op te zoeken en sommige dienstverlening aan te vragen. Ook in de bibliotheek staan computers ter beschikking.