Afspraak maken

Wilt u een nieuwe identiteitskaart aanvragen of afhalen? Hebt u een omgevingsvergunning nodig of een rijbewijs? Hebt u vragen voor de diensten burgerzaken, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, woonloket…? Maak dan een afspraak.

U kunt een afspraak boeken via www.herent.be, waar u eerst kunt nagaan of u misschien al geholpen bent met het digitale thuisloket. U kunt ons voor een afspraak ook bellen op 016 85 30 20 of aanspreken aan het onthaal.

 Met een afspraak verliest u geen tijd en kunnen we uw vraag én onze loketbestaffing efficiënter voorbereiden.

Maak een afspraak

Hoe gaan we te werk?

Voor welke dienstverlening maakt u een afspraak?

Raadpleeg de A-Z afspraken op www.herent.be. Het systeem toont u welke dienstverlening wordt verleend op afspraak, online of beide.

Zo maakt u online een afspraak

 1. Ga naar www.herent.be
 2. Duid aan waarvoor u een afspraak wilt. Let wel, als u verschillende producten nodig hebt bij een zelfde dienst, vergeet dan niet om elk product aan te duiden bij uw afspraak. Hebt u van een type product meer dan 1 nodig (bv. 3 reispassen), duid dan ook het aantal aan. Wanneer u producten nodig hebt van verschillende diensten (bv. identiteitskaart en info over uw bouwvergunning), dan maakt u 2 aparte afspraken.
 3. Kies een datum en een tijdstip die u passen.
 4. Vul uw contactgegevens in.
 5. Bevestig uw afspraak. Vergeet niet nogmaals op 'voltooien' te klikken.
 6. Bewaar welke gegevens of documenten u moet meebrengen naar uw afspraak.

Als u een afspraak hebt gemaakt (online, telefonisch of aan de onthaalbalie):

 1. Kom langs op het afgesproken tijdstip. Kom op tijd: wie te laat komt, moet een nieuwe afspraak maken. Breng zo nodig uw gegevens of documenten voor de dienstverlening mee.
 2. Meld u aan via de ticketzuil aan de ingang. Scan uw QR-code die u ontvangen hebt via de bevestigingsmail voor uw afspraak. Of: druk op de knop ‘ik heb een afspraak’ en vul uw geboortedatum in of scan uw QR-code.
 3. Uw volgnummer verschijnt op de infoschermen als u aan de beurt bent.
 4. U wordt snel geholpen door de juiste persoon.
 5. Als u door omstandigheden uw afspraak niet kunt nakomen, dan kunt u die online of telefonisch annuleren of verplaatsen.

Welkom zonder afspraak

U hoeft niet voor alles een afspraak te maken. Aan de centrale onthaalbalie kunt u terecht voor:

 • alle informatie over de gemeente;
 • ophalen van vooraf aangevraagde documenten (attesten, rijbewijs, paspoort, sleutel GC De Wildeman, attesten van de sociale dienst, enz);
 • afgeven van documenten voor de diensten (in gesloten omslag, met duidelijke vermelding van bestemmeling), bijvoorbeeld aanvraag-documenten voor premies;
 • de aankoop van vuilniszakken, vogelnestkastjes;
 • huisdiersticker (brandweer);
 • gratis anti-reclamestickers voor uw brievenbus;
 • de aankoop van toeristische fiets- of wandelboeken;
 • verloren voorwerpen;
 • een stratenplan van de gemeente of afvalkalender;
 • tickets GC De Wildeman;
 • hulp bij opladen budgetmeter via de budgetmeterpaal;
 • doorverwijzing naar de vrijetijdsdiensten, wijkwerken en de sociale dienst. De maatschappelijk assistenten maken zelf afspraken met hun cliënten;
 • spoedprocedures en crisissituaties.

Thuisloket

Via het thuisloket op www.herent.be kunt u bepaalde attesten, premies en dergelijke van thuis uit aanvragen.

Een groot aantal kunt u aanvragen met een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart. Ook zonder kaartlezer kunt u die attesten aanvragen via ‘verder zonder veilig aanmelden’.

U kunt die attesten ook via de online toepassing ‘mijn dossier’ (https://www. herent.be/mijn-dossier-uw-gegevens-toegankelijk-met-uw-eid) aanvragen. Kaartlezers zijn te koop aan het onthaal en in de meeste computerzaken.

Gebruik een publieke computer

Als u thuis geen computer of internet hebt, dan kunt u een computer in de wachtruimte aan het centrale onthaal gebruiken om informatie op te zoeken en sommige dienstverlening aan te vragen. Ook in de bibliotheek staan computers ter beschikking.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.