Afleveren van bepaalde administratieve stukken

Er wordt een contante belasting gevestigd op het afleveren van bepaalde administratieve stukken.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie deze stukken, op verzoek of ambtshalve, worden uitgereikt.

De belasting voor het afleveren van een partnerschapsboekje is verschuldigd door de natuurlijke personen die het wettelijk samenwonen laten registreren.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019-2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

Bekendmaking reglement 01.01.2024 - 31.12.2025:

  • Orgaan: Gemeenteraad
  • Gemeenteraadszitting: 14 november 2023
  • Datum bekendmaking website: 23 november 2023
  • Datum aantekening register: 23 november 2023
  • Nummer aantekening register: 2023/0006