Afkoppeling hemelwater en afvalwater, premie

De gemeente Herent geeft subsidies aan haar inwoners voor de afkoppeling van afvalwater en regenwater op privéterrein.

Het afvalwater en het regenwater worden van elkaar gescheiden. Het afvalwater wordt verplicht aangesloten op de openbare riolering of ter plaatse gezuiverd als er geen riolering is.

Het regenwater wordt afgevoerd naar een regenwaterput. Het hergebruik van regenwater is verplicht. De overloop van de regenwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening.

De afkoppelingsprojecten worden beoordeeld volgens prioriteit:

  1. straten waar rioleringswerken gepland zijn;
  2. oplossen van wateroverlast in knelpuntgebieden;
  3. straten met reeds aangelegde gescheiden riolering.

Hoe gaan we te werk?

  • De aanvraag moet voor de aanvang van de werken worden ingediend. Een aanvraagformulier kun je aanvragen bij de milieudienst of afhalen van de website. Bij de aanvraag moet een afkoppelingsplan gevoegd worden. Het afkoppelingsplan omvat een ontwerpplan en een kostenraming.
  • De subsidie geldt enkel voor bestaande woningen, met een geldige stedenbouwkundige vergunning waarin niet is opgenomen dat het regenwater en het afvalwater gescheiden afgevoerd moeten worden. De subsidie kan met de subsidie op regenwaterputten en infiltratievoorzieningen worden gecombineerd.
  • Ben je niet zeker of je in aanmerking komt of wil je meer inlichtingen? Maak dan een afspraak met de milieudienst. Breng eventueel documentatie mee die het antwoord op je vraag kan vergemakkelijken.

Kostprijs

De subsidie bedraagt 30 euro per lopende meter leidingen. Er wordt een meerprijs gegeven voor het materiaal waarin de leidingen gelegd worden:

  • voor gras/grond: 3,75 euro per lopende meter;
  • siergrind: 4,75 euro per lopende meter;
  • asfalt: 21 euro per lopende meter;
  • beton/betonstraatstenen/kasseien: 35 euro per lopende meter.