Afkoppelen van hemelwater ingevolge een bouwvergunning, belasting

Er wordt een belasting gevestigd voor het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privé-terrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de vergunning in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van gescheiden riolering – 2 DWAstelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld in het raadsbesluit van 12 februari 2008.

Voor de bestaande woning werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd waarin de afkoppeling van hemelwater en afvalwater werd opgelegd en/of de afkoppeling van hemelwater en afvalwater werden aangeduid op het goedgekeurde plan dat hoort bij de stedenbouwkundige vergunning.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de woning, die bij uitvoering van rioleringswerken in de door gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten, niet de nodige maatregelen treft om het hemelwater op privé-terrein maximaal af te koppelen volgens de stedenbouwkundige vergunning en/of volgens het goedgekeurde plan dat hoort bij de stedenbouwkundige vergunning, binnen een termijn die loopt tot aan de voorlopige oplevering van de werken die uitgevoerd worden in opdracht van de gemeente. Deze termijn bedraagt minimum één jaar.

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld: een forfaitair bedrag van 1.500,00 euro per jaar, verrekenbaar per maand, voor elk jaar dat de afkoppeling op privé-terrein door de eigenaar niet wordt uitgevoerd te rekenen vanaf het einde van de termijn in artikel 2.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.