Afkoppelen van hemelwater, belasting

Er wordt een belasting gevestigd voor het niet maximaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van gescheiden riolering – 2 DWA-stelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld in het raadsbesluit van 12 februari 2008.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de woning, die bij de uitvoering van de rioleringswerken het hemelwater bij bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten niet maximaal afkoppelt.

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld: een forfaitair bedrag van 1.500,00 euro per jaar, verrekenbaar per maand, voor elk jaar dat de afkoppeling op privéterrein door de eigenaar niet wordt uitgevoerd na de uitvoering van de rioleringswerken.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.