Afgifte van afdrukken of uittreksels van plannen van aanleg, retributie

Op de afgifte van afdrukken of uittreksels van plannen (wegenis- en/of rioleringsplannen, BPA's en de bijhorende verordenende voorschriften, rooiplannen) wordt er een retributie geheven.

Voor wie

De retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente Herent op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Voorwaarden

De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van betaling blijkt uit de kwitantie geleverd door de dienst financiën.

Wanneer de gevraagde afdrukken per post worden verstuurd worden de verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Die kosten moeten bij de aanvraag worden betaald.

Kostprijs

  • 0,15 euro voor een zwart/wit afdruk A4-formaat
  • 1,25 euro voor een kleurenafdruk A4-formaat
  • 0,30 euro voor een zwart/wit afdruk A3-formaat
  • 2,50 euro voor een kleurenafdruk A3-formaat
  • 3,75 euro voor een zwart/wit per m³
  • 12,50 euro voor een kleurenafdruk groter formaat

Uitzonderingen

De stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos moeten worden afgeleverd, zijn van de retributie vrijgesteld

Meer info

De retributie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2010.