Aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Een afwijking op de wekelijkse rustdag is de gunning van een extra openingsdag voor ondernemers. Per jaar kunnen er 15 afwijkende rustdagen worden toegelaten. Als er een afwijking wordt toegekend voor een bepaalde datum kunnen alle ondernemers in Herent gebruik maken van deze afwijking gedurende diezelfde week. 

Zo telt een laatavondopening (waarbij de winkels geopend zijn tot 22 uur in plaats van tot 18 uur) als 1 van de 15 afwijkingen. Merk op dat je de 15 kalenderdagen niet kan opsplitsen in halve dagen.

Hoe gaan we te werk?

U vraag de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd in de infokrant en op de website.

aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.