Tijdelijk terras of terrasuitbreiding, aanvraag

In het kader van de heropening van de horeca kan de gemeente Herent onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk terras of terrasuitbreiding door inname van het openbaar domein toestaan zodat de afstandsregels voor uw klanten en door het personeel van uw zaak kunnen worden toegepast. 

Dit tijdelijk terras moet de klanten beschermen tegen verkeer in de straat en omgekeerd, maar ook social distancing en eventuele bijkomende veiligheidsvoorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad inzake de heropening van de horeca garanderen.

De gemeente stelt geen gemeentemeubilair ter beschikking, de zaakvoerder moet daarvoor zorgen op eigen last. Dat materiaal kan vereist worden door het bestuur of politie omwille van de openbare veiligheid.

Het tijdelijke terras of de tijdelijke terrasuitbreiding wordt aangevraagd voor een periode van 1 maand. Na evaluatie en afhankelijk van de opgelegde maatregelen kan die periode worden verlengd op aanvraag.

Indien afspraken niet worden nageleefd en andere mensen in gevaar worden gebracht zullen we moeten ingrijpen en zal uw zaak gesloten worden per burgemeesterbesluit in het kader van openbare veiligheid en gezondheid voor uzelf en anderen. 

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en afgetoetst. U kunt uw aanvraag hier indienen.

Vraag een tijdelijk terras of tijdelijke terrasuitbreiding aan