Aanpassingen oversteekplaatsen aan kruising Mechelsesteenweg met E314

Van maandag 20 januari tot en met donderdag 23 januari voert Wegen en Verkeer voorbereidende boringen uit op de Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314 om de elektriciteitskabels van de nieuwe verkeerslichten te kunnen trekken.

Deze boringen vormen de start van een aantal aanpassingswerken die tussen februari en eind maart (op het einde van de aanpassingswerken, eind maart, zal Wegen en Verkeer de lichtenregeling maximaal conflictvrij maken), worden uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) met de E314 om de verkeerssituatie veiliger te maken. Tijdens deze voorbereidende werken maakt de aannemer gebruik van mobiele werfsignalisatie die voor tijdelijke en wisselende hinder zal zorgen voor zowel het verkeer dat gebruik maakt van de op- en afritten, als voor het doorgaand verkeer op de Mechelsesteenweg. Om de hinder te beperken zullen de boringen buiten de spitsuren plaatsvinden.

Meer info over het project vindt u op https://wegenenverkeer.be/mechelsesteenweg

donderdag 16 januari 2020 9.13 u.