Rijbewijs: aanpassen van uw huidig rijbewijs

Een rijbewijs kan om verschillende redenen moeten worden aangepast:

  • Om een bijkomende categorie op uw rijbewijs te laten plaatsen, moet u eerst een praktijkexamen doen;
  • u kreeg een weekendverval (u mag enkel op werkdagen met de wagen rijden);
  • uw rijbewijs werd ingetrokken. ? U onderging de opgelegde proeven en mag uw (tijdelijk) rijbewijs komen aanvragen.

Voorwaarden

Bijkomende categorie: u bent geslaagd in het praktijkexamen.

Verval / ingetrokken rijbewijs: u bent geslaagd in de door de rechtbank opgelegde proeven.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Elke aanpassing aan een rijbewijs vereist een nieuwe aanvraag en heeft tot gevolg dat er een nieuw rijbewijs wordt afgeleverd.

Kostprijs

25 euro

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Wat meebrengen?

  • uw huidig rijbewijs;
  • uw identiteitskaart;
  • de pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van de elektronische identiteitskaart.

In geval van bijkomende categorie:

  • het formulier dat je kreeg van het examencentrum, volledig ingevuld en ondertekend;
  • eventueel rijgeschiktheidsattest;

In geval van verval of ingetrokken rijbewijs:

  • papieren van politierechtbank of parket;
  • in voorkomend geval: bewijs van psychologische en medische proeven en/of theoretisch of praktijkexamen.