Valse aanmaning van deurwaarder in omloop

Inwoners melden ons dat zij via een deurwaarder een aanmaning tot betaling gekregen hebben van de gemeente. Ga niet in op die aanmaning, betaal niet, de zogenaamde vordering gaat niet uit van de gemeente!

De malafide mail van 'GDW SNOECK - Gerechtsdeurwaarders - vordering afvalstoffenheffing' bevat een melding van 'aanmaning betreffende een vordering voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2022, met referentie: 620025665. Deze vordering is aan ons overgedragen door uw gemeente. ...'

Ga er niet op in.

donderdag 17 november 2022 11.07 u.