RUP Zonevreemde bedrijven fase 1, Garage Tony & Zonen