Wijziging functie gebouw

Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Neem contact op met de gemeente als u werken wilt uitvoeren en zeker wilt zijn of u daarvoor een vergunning nodig hebt of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn van vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Algemene informatie vindt u in het omgevingsloket van Vlaanderen

Hoe gaan we te werk?

 • U kunt na afspraak langskomen voor inlichtingen. Neem dan eventueel enkele foto's mee die uw vraag kunnen verduidelijken. Beschrijf uw vraag zo nauwkeurig mogelijk bij het maken van een afspraak.
 • Optioneel kunt u de volgende documenten meenemen:
  • foto's van de plaats van de werken;
  • plannen van de bestaande toestand;
  • plannen / schetsen van de gewenste toestand (met afmetingen);
  • andere informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling van uw vraag.
 • Sinds 25 april 2019 bent u welkom na afspraak.