Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Zelfs als u daarvoor geen bouwwerken uitvoert.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Neem contact op met de gemeente als u werken wilt uitvoeren en zeker wilt zijn of u daarvoor een vergunning nodig hebt of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn van vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Algemene informatie vindt u in het omgevingsloket van Vlaanderen

Hoe gaan we te werk?

 • U kunt na afspraak langskomen voor inlichtingen. Neem dan eventueel enkele foto's mee die uw vraag kunnen verduidelijken. Beschrijf uw vraag zo nauwkeurig mogelijk bij het maken van een afspraak.
 • Optioneel kunt u de volgende documenten meenemen:
  • foto's van de plaats van de werken;
  • plannen van de bestaande toestand;
  • plannen / schetsen van de gewenste toestand (met afmetingen);
  • andere informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling van uw vraag.
 • Sinds 25 april 2019 bent u welkom na afspraak.