Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Zelfs als je daarvoor geen bouwwerken uitvoert.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Neem contact op met de gemeente als je werken wilt uitvoeren en zeker wilt zijn of je daarvoor een vergunning nodig hebt of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn van vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Algemene informatie vind je in het omgevingsloket van Vlaanderen

Hoe gaan we te werk?

 • Je kunt na afspraak langskomen voor inlichtingen. Neem dan eventueel enkele foto's mee die je vraag kunnen verduidelijken. Beschrijf je vraag zo nauwkeurig mogelijk bij het maken van een afspraak.
 • Optioneel kun je de volgende documenten meenemen:
  • foto's van de plaats van de werken;
  • plannen van de bestaande toestand;
  • plannen / schetsen van de gewenste toestand (met afmetingen);
  • andere informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling van je vraag.
 • Je bent welkom na afspraak.