Vormingen en cursussen

Elke Herentenaar moet kunnen bijleren en op de hoogte kunnen blijven van het aanbod aan vorming.