Verkaveling, verzaken aan

Aan het geheel van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden verzaakt door de eigenaar die alle kavels heeft verworven of in geval van akkoord van alle eigenaars, ongeacht of deze omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk verwezenlijkt is.

Hoe gaan we te werk?

Hoe aanvragen?

  • Deel de verzaking mee in een brief en voeg een lijst toe van alle loten, adressen, namen en handtekeningen van alle eigenaars.
  • Stuur de brief aangetekend op naar: Dienst bouwen en wonen, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent