Verkaveling wijzigen

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan. Kom naar het loket bouwen en wonen om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt. Je maakt daarvoor een afspraak.

Waarvoor heb je een bijstelling van de verkaveling nodig?

 • Voor sommige wijzigingen heb je een bijstelling van de verkaveling nodig. Bijvoorbeeld:
  • loten herindelen of samenvoegen;
  • kroonlijsthoogten of bouwdiepten wijzigen;
  • inplanting wijzigen;
  • maximaal bebouwbare terreinvloerindex wijzigen;
  • het aantal bouwlagen wijzigen;
  • de bestemming wijzigen.
 • Voor sommige kleine wijzigingen volstaat een omgevingsvergunningsaanvraag met afwijkingsnota (en heb je dus geen bijstelling van de verkaveling nodig). Bijvoorbeeld:
  • wijziging toegestane materialen.

Hoe gaan we te werk?

Hoe aanvragen?

1. Kom bij vragen naar de dienst bouwen en wonen om je voorstel te bespreken. Maak eerst een afspraak. 

Breng volgende documenten mee:

 • schets waarop de wijzigingen, belangrijkste afmetingen en andere nuttige gegevens zijn aangeduid;
 • foto's van de straat;
 • lijst van de wijzigingen;
 • wijkt je voorstel om bepaalde redenen af van andere geldende voorschriften? Geef dat dan aan. 

2. Stel een dossier op

Hoe maak je een bijstelling van een verkaveling bekend?

Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen. Meld de aanplakking via het omgevingsloket.

Wanneer mag je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitvoeren?

Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat u de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kunt uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Opgelet:

 • Een lot uit een verkaveling kun je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen. 
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Kostprijs

Minstens 250 euro