Verkavelen

Wil je een grond splitsen om minstens één stuk te verkopen of te verhuren als bouwgrond? Dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. Kom naar het loket bouwen en wonen om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt. Je maakt daarvoor een afspraak.

Waarvoor heb je een verkavelingsvergunning nodig?

 • Afsplitsen van een of meer stukken grond om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe verkeerswegen of een wijziging aan de weg (tracéwijziging, verbreding, opheffing).
 • Voor alle in de omgevingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals wegenwerken, wijziging van het reliëf van de bodem, ontbossing en de afbraak van constructies, geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
  De gelijkstelling met een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen geldt maar onder de voorwaarde dat het aanvraagdossier met de nodige stukken is uitgebreid om te voldoen aan de ontvankelijkheids- en volledigheidsvereisten op het vlak van de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Hoe gaan we te werk?

Hoe aanvragen?

Kom na afspraak naar het loket bouwen en wonen om na te gaan of je een vergunning nodig hebt.

Breng volgende documenten mee:

 • schets van de bestaande en de nieuwe toestand (met de belangrijkste afmetingen en andere nuttige gegevens);
 • foto's van de straat en het perceel;
 • geef aan als je voorstel om bepaalde redenen afwijkt van andere geldende voorschriften.

We schatten in of je kans maakt op een vergunning, je krijgt nog geen definitief standpunt. Soms verwijzen we je door naar andere diensten voor advies. Wil je zekerheid over wat kan? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

Stel een dossier op

Wanneer mag je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitvoeren?

 • Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dat ten laatste 10 dagen na ontvangst en gedurende 30 dagen. Meld de aanplakking via het omgevingsloket.
 • Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kunt uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Opgelet:

 • Een lot uit een verkaveling kun je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen.
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Kostprijs

Minstens 250 euro