Elektronische identiteitskaart niet-Belg aanvragen

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten. De kostprijs is afhankelijk van het type kaart je in jou situatie nodig hebt.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Je kunt in De Kouter een pasfoto laten maken. Er is een pasfotocabine aanwezig.

Hoe gaan we te werk?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kunt je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken. Hiervoor maak je een afspraak via de knop bovenaan.
 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Hiervoor maak je ook een afspraak via de knop onderaan deze pagina. Neem je codes mee om je kaart te activeren.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

 • 22 euro voor een gewone procedure.
 • 127 euro voor een spoedprocedure (dag +1, beschikbaar na de middag in De Kouter).

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je vreemdelingenkaart breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingsbrief
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart. (pasfotocabine beschikbaar in De Kouter)
 • je huidige vreemdelingenkaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal). Doe in geval van verlies of diefstal dus eerst aangifte bij de politie. PZ HerKo werkt op afspraak. Een afspraak maken kan via hun website.

Maak een afspraak om je vreemdelingenkaart aan te vragen

Bij het afhalen en activeren van je vreemdelingenkaart:

 • je oude vreemdelingenkaart (of bewijs van verlies / diefstal)
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je vreemdelingenkaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Maak een afspraak om je vreemdelingenkaart af te halen