Socio-culturele verenigingen, erkenning

Erkende socio-culturele verenigingen kunnen aanspraak maken op diverse vormen van ondersteuning:

  • directe financiële ondersteuning via het subsidiereglement;
  • logistieke ondersteuning bij activiteiten via het evenementenloket;
  • voordeeltarief voor gebruik van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur.

Voor wie

Alle initiatieven en activiteiten die zorgen voor cultuurbeleving en -beoefening

Hoe gaan we te werk?

  • De verenigingen die lid willen worden van de cultuurraad moeten het erkenningsformulier invullen. Dat kun je invullen via de bovenstaande knop.
  • Dat is een gemotiveerd verzoek, gericht aan de voorzitter van de cultuurraad

Het CR2 formulier, verzoek van een vereniging die geen aanspraak wil maken op subsidies tot bevestiging van haar lidmaatschap van de cultuurraad om deel te nemen aan de Algemene vergadering. 

  • is enkel van toepassing voor de verenigingen die voor het komende werkjaar geen subsidieaanvraag indienen.
  • en toch een bevestiging van hun lidmaatschap van de cultuurraad wensen om deel te nemen aan de Algemene vergadering

Afhandeling

  • De toekenning zal gebeuren op de algemene vergadering van de cultuurraad.
  • In afwachting van die toekenning kunnen verenigingen door het bestuur als voorlopig lid worden aanvaard.