Onderwijs in Herent

Er zijn verschillende scholen in Herent. Breng een bezoekje op hun website:

Inschrijven

Alle scholen werken met hetzelfde inschrijvingssysteem.

Meer informatie over inschrijven in een basisschool kun je hier vinden.

Meer informatie over inschrijven in een middelbare school in regio Leuven kun je hier vinden.

Deeltijds kunstonderwijs in Herent i.s.m. Conservatorium Leuven

Conservatorium Leuven is een school voor deeltijds kunstonderwijs gelegen in centrum Leuven. Deze school biedt een breed gamma aan opleidingen in muziek, woord en dans vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Meer info: https://www.slac-conservatorium.be/

Vanaf schooljaar 2024-2025 kunnen kinderen in Herent lessen volgen in graad 1 (de 2 leerjaren) en graad 2 (het eerste leerjaar). De lessen vinden plaats in De Wildeman, Schoolstraat 6 te Herent.

  • Graad 1
    De eerste graad (2 leerjaren) is niet verplicht maar ideaal als instap: muziekinitiatie voor kinderen van 6 of 7 jaar.

Tijdens de lessen muziekinitiatie (graad 1) ontdekken we samen de wondere wereld van de muziek. Vooraleer je noten en ritmes leert lezen en schrijven is het erg waardevol om de taal van de muziek eerst te verkennen. Spelenderwijs komen alle bouwstenen van de muziek aan bod en worden creativiteit en nieuwsgierigheid naar muziek aangewakkerd.

  • Graad 2
    Vanaf 8 jaar (jongeren): duur 4 jaar
    Vanaf 12 jaar (tieners en volwassenen): duur 3 jaar
    1 uur instrument of stemvorming/zang + 2 uur muzikale vorming (= 1 uur muzikale vorming + 1 uur groepsmusiceren graad 2)

In graad 2 volg je naast je instrument 2 uur muzikale vorming waar je leert noten lezen en de muziektaal begrijpen. De theoretische basis die je meekrijgt in het eerste uur, wordt meteen al musicerend uitgediept en ingeoefend in het tweede uur: groepsmusiceren.

Vanaf schooljaar 2024-2025 start het eerste leerjaar van graad 2 met in Herent een aanbod van piano, gitaar, viool, saxofoon en slagwerk.

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen via het conservatorium Leuven, dat ook de lessenroosters/lesgevers organiseert (https://www.slac-conservatorium.be/inschrijvingen)