Poliovaccinatie, registratie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt.

Hoe gaan we te werk?

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan je gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Je bezorgt het polioattest aan de dienst burgerzaken tijdens de gewone openingsuren of je geeft het af aan het onthaal tijdens de openingsuren.
  • Als je het polioattest verloren bent, kun je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Reglement

26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt

Uitzonderingen

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Meer info

Als je het polioattest verloren bent, kun je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.