Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Hoe gaan we te werk?

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kun je de parkeerkaart aanvragen.

Meer informatie kun je telefonisch verkrijgen op het nummer 0800 987 99.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Reglement

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.