Lopende openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek loopt normaal 30 dagen, uitgezonderd het openbare onderzoek bij een gewone procedure met een milieueffectenrapport dat 60 dagen loopt. Onderstaand vindt u de link naar de lijst van alle omgevingsvergunningen met een lopend openbaar onderzoek.

Voor wie

Alle inwoners

Hoe gaan we te werk?

Gedurende de termijn van het openbare onderzoek kunt u:

 • Op de website van de gemeente volgende gegevens raadplegen:
  • het dossiernummer met begin en einde van het openbare onderzoek;
  • soort vergunningsplicht;
  • het onderwerp;
  • het adres en kadastraal perceelnummer;
  • de aanvrager/exploitant;
  • de bevoegde overheid voor behandeling.
 • In het omgevingsloket kunt u via adres of de kaart het openbare onderzoek opzoeken en raadplegen. Naast de gegevens op de website van de gemeente kunt u hier ook volgende gegevens raadplegen:
  • inplantingsplan;
  • beschrijvende nota;
  • foto’s;
  • andere bijkomende informatie, uitgezonderd de plannen inzake de geplande werken/handelingen aangezien die auteursrechtelijk beschermd zijn.
 • Het volledige dossier komen inkijken in De Kouter tijdens de openingsuren. Inkijken mag, maar vanwege het auteursrecht op de plannen mogen er geen kopieën of foto’s worden genomen.
 • Standpunten, opmerkingen en bezwaren bij het betreffende dossier schriftelijk indienen via:
  • omgevingsloket;
  • stedenbouw@herent.be
  • brief naar dienst bouwen en wonen, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent