Lopende openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek loopt normaal 30 dagen, uitgezonderd het openbare onderzoek bij een gewone procedure met een milieueffectenrapport dat 60 dagen loopt. Onderstaand vind je de link naar de lijst van alle omgevingsvergunningen met een lopend openbaar onderzoek.

Voor wie

Alle inwoners

Hoe gaan we te werk?

Gedurende de termijn van het openbare onderzoek kun je:

 • Op de website van de gemeente volgende gegevens raadplegen:
  • het dossiernummer met begin en einde van het openbare onderzoek;
  • soort vergunningsplicht;
  • het onderwerp;
  • het adres en kadastraal perceelnummer;
  • de aanvrager/exploitant;
  • de bevoegde overheid voor behandeling.
 • In het omgevingsloket kun je via adres of de kaart het openbare onderzoek opzoeken en raadplegen. Naast de gegevens op de website van de gemeente kun je hier ook volgende gegevens raadplegen:
  • inplantingsplan;
  • beschrijvende nota;
  • foto’s;
  • andere bijkomende informatie, uitgezonderd de plannen inzake de geplande werken/handelingen aangezien die auteursrechtelijk beschermd zijn.
 • Het volledige dossier komen inkijken in De Kouter tijdens de openingsuren. Inkijken mag, maar vanwege het auteursrecht op de plannen mogen er geen kopieën of foto’s worden genomen.
 • Standpunten, opmerkingen en bezwaren bij het betreffende dossier schriftelijk indienen via:
  • omgevingsloket;
  • stedenbouw@herent.be
  • brief naar dienst bouwen en wonen, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent