Nieuwigheden inzameling afval

De prijs voor de inzameling van gras, blad en snoeihout is aangepast. Ook wordt voortaan rekening gehouden met de totale aanvoer en het aantal bezoeken aan het recyclagepark.

Nieuw vanaf 2020

  • Gras en blad is gratis van 1 oktober tot en met 31 december.
  • De eerste 300 kg snoeihout op jaarbasis die wordt aangeboden is gratis.
  • De contantbelasting op het brengen van de hierboven vermelde afvalstoffen naar het recyclagepark (toegangstarief) wordt vastgesteld op 1 euro per bezoek vanaf het 16de bezoek op jaarbasis ongeacht de wijze van aanbieding.
  • Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven de 2000 kg worden de KMO-tarieven van toepassing op de betrokken particulier.

Aan niet-inwoners kan de gemeente voor een maximum duurtijd van zes maanden toegang verschaffen tot het recyclagepark mits betaling van een waarborg van 50 euro.

Meer info

Belastingsreglement 'Inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark'

donderdag 16 januari 2020 15.06 u.