Laadpalen - uitbreiding aanbod

Naar meer openbare laadpalen voor elektrische voertuigen

Vlaanderen zocht en vond concessiehouders die per regio aangeduid werden om openbare laadpalen te plaatsen. Herent behoort tot de Vervoerregio Herent en kreeg TotalEnergies aangewezen.

De gemeente Herent geeft een lijstje door met geschikte locaties. Maar alle inwoners met een elektrische wagen kunnen nu een laadpaal in de buurt van hun woning aanvragen. Ook ondernemingen kunnen een laadpaal aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ze zijn te vinden op de website van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen. Je kan er ook doorklikken naar het e-loket om zelf een openbare laadpaal aan te vragen.

Voor wie

 • Inwoners
 • Ondernemingen
 • Taxi- en deelwagenbedrijven

Voorwaarden

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:
 • Je maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet je dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • Je beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Je aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.
Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:
 • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig. Hiervoor moet je bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen. Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens). Ook aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

 • Het taxi- of deelwagenbedrijf maakt gebruik van een bijkomend batterij elektrisch voertuig en moet hier bewijs voor aanleveren. Dit kan door middel van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Het taxi- of deelwagenbedrijf moet over een machtiging of vergunning van de wegbeheerder beschikken om de standplaatsen voor taxi’s of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.
 • Er is geen toegankelijk laadpunt voor beschikbaar op de beoogde locatie.

Hoe gaan we te werk?

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket.

Afhandeling

Aanvraag

Vul het formulier in om een publieke laadpaal in je buurt aan te vragen. De dossierbehandelaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat na of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en vraagt eventuele aanvullingen op.

Beoordeling

Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct heeft ontvangen, word je via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Bij een gunstige beslissing wordt de laadpaalexploitant gevraagd om het plaatsingsproces op te starten.Bij het behandelen van een aanvraag zal niet enkel gekeken worden naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager, maar er zal ook een toetsing gebeuren van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten. Hierbij zijn er twee elementen van belang:
 • bezettingsgraad (is er m.a.w. nog voldoende capaciteit beschikbaar om het bijkomende batterij elektrische voertuig op te laden),
 • de kosten verbonden aan het laden en parkeren (deze mogen niet onevenredig zijn t.o.v. de kosten voor parkeren elders op het openbaar domein).

Plaatsing

De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.