Kinderopvang aanvragen bij onthaalouders van het Sociaal Huis

De dienst voor onthaalouders begeleidt onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst van het Sociaal Huis in Herent. Die onthaalouders bieden kwalitatieve opvang aan kinderen in huishoudelijke sfeer.

De dienst voor onthaalouders coördineert:

  • dagopvang voor nog niet schoolgaande kinderen bij een onthaalouder;
  • dagopvang in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de kleuterschool;
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van het lager onderwijs;
  • dagopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

De dienst voor onthaalouders is erkend en wordt gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst baseert zich voor de facturatie van de opvangkosten op het attest inkomenstarief dat wordt afgeleverd door Kind & Gezin, https://mijn.kindengezin.be/ . Het Sociaal Huis is erkend door Kind & Gezin.

Voor wie

Voor gezinnen binnen en buiten Herent die een beroep willen doen op kinderopvang in Herent.

Hoe gaan we te werk?

U meldt zich aan op de dienst met de vraag naar opvang of u doet een opvangaanvraag met het webformulier van onze site. Vervolgens krijgt u informatie over de werking van de dienst. Tevens ontvangt u de nodige documenten om contact te kunnen opnemen met de onthaalouders. Indien er geen plaats vrij is, worden uw gegevens genoteerd en wordt u op de wachtlijst geplaatst. De verantwoordelijke neemt met u contact op zodra er een opvangplaats vrij is.

Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek bij een onthaalouder naar keuze. Na wederzijds akkoord tussen u en de onthaalouder kan een plaats worden gereserveerd d.m.v. de juiste documenten die u worden bezorgd op de dienst tijdens het eerste gesprek.
U bent pas zeker van uw plaats zodra het ingevulde reservatiedocument aanwezig is op de dienst. 

U brengt de onthaalouder en de dienst op de hoogte van de geboorte van uw kind. 

Na de geboorte van uw kind en ongeveer een maand voor de opvang start, komt u nogmaals langs op de dienst om de schriftelijke overeenkomst in orde te brengen. U brengt dan ook het attest inkomenstarief mee.
Zonder het attest inkomenstarief kan de schriftelijke overeenkomst niet worden ondertekend.

Kostprijs

De dienst baseert zich voor de facturatie van de opvangkosten op het attest inkomenstarief dat wordt afgeleverd door Kind & Gezin. De prijs is dus gebaseerd op uw inkomen.

Wat meebrengen?

U hoeft voor een opvangaanvraag niets mee te brengen, u ontvangt de invuldocumenten tijdens de eerste afspraak met de dienst.