Kids-ID niet-Belgische kinderen

Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Voor wie

Alle kinderen van 0 tot 12 jaar die niet de Belgische nationaliteit hebben, maar wel verblijfsrecht in België hebben, kunnen een Kids-ID niet-Belg krijgen.

Hoe gaan we te werk?

Als je een Kids-ID niet-Belg wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind

Wanneer aanvragen

 • Als een instantie zoals een school, een club of vereniging een identiteitsbewijs verlangt. 
 • Als het kind naar het buitenland reist. Met het Kids-ID niet-Belg kan het kind België terug binnen reizen.
  • In ieder geval heeft het kind ook een reispas nodig. 
  • Afhankelijk van de bestemming en de nationaliteit van het kind, is ook een visum nodig.

Geldigheidsduur

Het identiteitsbewijs blijft maximaal 3 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfssituatie).
Het bewijs vervalt ook als:

 • het kind 12 jaar wordt
 • de verblijfsvergunning van de ouder/voogd afgelopen is
 • het adres, de naam, de voornaam of de nationaliteit van het kind wijzigt

Wat te doen bij verlies of diefstal

Is je Kids-ID niet-Belg verloren of gestolen? Meld dit bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

 • Gewone procedure A, B, K en L: 11 euro (2 weken) 
 • Spoedprocedure A, B, K en L met levering in de gemeente: 117 euro (dag +1, namiddag in De Kouter, indien aangevraagd voor 15u)
 • Gewone procedure EU, EU+, F, F+, M: 8 euro (2 weken)
 • Spoedprocedure EU, EU+, F, F+, M: 105 euro (dag +1, namiddag in De Kouter, indien aangevraagd voor 15u)

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart van de ouder die de Kids-ID aanvraagt;
 • 1 recente pasfoto van het kind (maximaal 6 maand oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's (pasfotocabine beschikbaar in De Kouter, indien kindje jonger is dan 3 jaar kan de foto genomen worden met een manueel toestel door één van de medewerkers van burgerzaken, https://www.herent.be/pasfotos)
 • indien je kind al een Kids-ID heeft: de vorige Kids-ID (of bewijs van diefstal).

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de kaart.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode;
 • eventueel de vorige Kids-ID (of een bewijs van verlies of diefstal).