Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Hoe gaan we te werk?

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor je IGO.

Meer informatie over het aanvragen van je pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat je kunt ontvangen, is afhankelijk van je financiële middelen en je gezinssituatie.