RUP Herbestemmingen fase 3, Reservatiestrook

Opheffing van de reservatie- en erfdienstbaarheidszone die bedoeld was voor grote infrastructuurwerken en ontwikkelingsmogelijkheden voor de Hogebeek en de ontsluiting van het binnengebied Verbrandstraat / Klein Dalenstraat.