Afgeleverde omgevingsvergunningen

Onderstaand vind je de bekendmakingen van goedkeuring, afkeuring, vergunning of weigering van aanvragen tot omgevingsvergunningen. Die bekendmakingen blijven 30 dagen raadpleegbaar op de website. Gedurende die periode kun je het dossier ook inkijken op de gemeente.

Voor wie

Alle inwoners

Hoe gaan we te werk?

Gedurende de termijn van de bekendmaking kun je: