Afgeleverde omgevingsvergunningen

Onderstaand vindt u de bekendmakingen van goedkeuring, afkeuring, vergunning of weigering van aanvragen tot omgevingsvergunningen. Die bekendmakingen blijven 30 dagen raadpleegbaar op de website. Gedurende die periode kunt u het dossier ook inkijken op de gemeente.

Voor wie

Alle inwoners

Hoe gaan we te werk?

Gedurende de termijn van de bekendmaking kunt u: