Dorp aan zet #buurthuis Herbestemming fase 1

De Sint-Laurentiuskerk in Veltem krijgt een nieuwe bestemming. Om tot een gezamenlijk en gedragen invulling te komen lanceert de gemeente het participatietraject ‘Dorp aan Zet’ #buurthuisopkruissnelheid, waarbij we inwoners, sympathisanten en belangengroepen uitnodigen om mee na te denken over de sociaal-culturele invulling van de Sint-Laurentiuskerk en dat kan op verschillende manieren.

In een eerste fase hebben we een eerste reeks bevraging gehouden met de volgende doelgroepen:

 • Inzendingen via de doorkijkkerkjes: 244 inzendingen
 • Bevraging stakeholders: 16 juni 2021
 • Bevraging inwoners: 23 juni 2021
 • Bevraging 5 en 6e leerjaar Pastoor De Clerckschool 29 en 30 juni.

De eerste bevindingen

Op basis van de voorstellen, engagementen en conclusies die de verschillende tafels verbinden komen de volgende acties als zeker op te volgen naar boven.

 1. Een volksraad, dorpsparlement samenstellen die instaat voor het beheer van de zaal, voornamelijk inhoudelijk en praktisch operationeel.
  1. Communicatie (eigen FB)
  2. Budget
  3. Samenstelling
  4. Opdracht
  5. Gebruikersreglement kerk
  6. verzekering
 2. Een werking die openstaat voor initiatieven en flexibel is. Er is een algemene consensus om de zaal niet te blokkeren door te veel ‘vast’ gebruikers op vaste tijdstippen. Ruimte laten voor spontane initiatieven is noodzakelijk om de kerk een smoel te geven.
 3. Een plek die mensen samenbrengt en waar inwoners en verenigingen kunnen experimenteren om te ontdekken op welke wijze dat het beste kan.
  1. Beurzen
  2. Kleine akoestische ingrepen (tapijt, gordijnen, …)
  3. Markten (cultuur, boeren, bio)
  4. Iets drinken, koken, eten.
  5. Iets kunnen lezen en elkaar ontmoeten in rust en stilte
  6. Alternatieve beweegvormen kan geïntegreerd worden in de architectuur. Vb. naast een trap ook een glijbaan voor de kinderen
  7. Repetieruimte (korte termijn)
  8. Doorstroom van schoolgaande jeugd na schooluren
  9. Expo
 4. De kerk moet mensen kunnen ontvangen met het oog op experiment en ontmoeting. Tafels, stoelen, frigo, elektriciteit en eventueel akoestisch aangename ruimte lijken noodzakelijk.
 5. Dorpsevenementen met de kerk als centrum
  1. Dorpsspel: zoiets als Homo Universalis, fata Morgana, .., tussen de verschillende inwoners, wijken, belangengroepen van Veltem.
  2. De bank van Veltem: Wandeling via verschillende bankjes doorheen Veltem
  3. Openingsfeest van de kerk op 24 oktober samen met ‘Samen op straat’
 6. De doelgroep die het meeste naar voren komt als te benaderen: jeugd, vooral de jongeren en initiatieven met, voor of door jongeren moeten gestimuleerd worden. Daarnaast geven de ouderen zelf actief aan dat er behoefte is een ontmoetingsplek/buurthuis in Veltem waar ze op basis van gemeenschappelijke hobby’s, interesses of thema’s kunnen samenkomen.
  1. Bijkomend onderzoek en samenzitten met stakeholders jeugd in Veltem is aan te raden.
 7. De nieuwe middenschool biedt op vlak van infrastructuur heel wat oplossingen naar de toekomst toe.
  1. Klaslokalen als vergaderlokalen
  2. Kapel van het klooster als stille ruimte
 8. Kerkinfrastructuur en verbouwingen
  1. Akoestiek
  2. Creatieve invulling
  3. Twee verdiepen
  4. De ruimte architecturaal respecteren (bouw als kerk)
  5. Integreren van roerend erfgoed elementen van de kerk.
  6. Toegankelijkheid en inclusie
  7. Het gebouw opentrekken naar het park toe
  8. Kindvriendelijk: speelse elementen met een knipoog
 9. De buitenzone vraagt om de nodige aandacht:
  1. Speeltuin
  2. Waterpartij
  3. Buitenmuren beschilderen en of klimmuur van maken

Als bijlage vinden jullie een uitgebreid verslag terug van elk van deze bevragingen.

Pop-up beheerraad van de kerk

We kiezen ervoor de kerk deze zomer al open te stellen voor publiek. Op basis van jullie suggesties hebben we een pop-upraad samengeroepen die instaat voor het beheer van de kerk en waakt over de invulling.

Deze raad werd samengesteld op basis van een oproep die werd gelanceerd naar alle deelnemers van de bevraging. Is u dat ontgaan of hebt u deze mail gemist, geen probleem. en u hebt interesse om mee deel te nemen aan deze groep dan kan u zich doorlopend aanmelden via onderstaande link.

Meld je hier als vrijwilliger

Deze pop-up beheerraad wordt in oktober ontbonden. We gaan dan samen met de inwoners, belangengroepen en vrijwilligers opzoek naar een vastere werkvorm.

Deze raad komt voor een eerste maal samen op 8 juli om 19:30 u in de Kerk van Veltem.

De StoryMapper

In het onderzoeksproject ‘de StoryMapper’ experimenteren onderzoekers Hanne Vrebos en Paul Biedermann met een innovatieve methode van burgerparticipatie voor buurten in verandering. Het gemeentelijk initiatief Dorp aan zet #buurthuisopkruissnelheid dat als buurt nadenkt over de herinrichting van de kerk biedt hiervoor ook het perfecte kader.

Ga naar de StoryMapper