Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau, de lijsten van besluiten en het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Meer info

Huishoudelijk reglement goedgekeurd: college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau 7 januari 2019
Gepubliceerd op de website: 14 januari 2019