Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau, de lijsten van besluiten en het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Meer info

Huishoudelijk reglement goedgekeurd: college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau 7 januari 2019
Gepubliceerd op de website: 14 januari 2019

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.