CR3 vooraankondiging van een activiteit (formulier)