Bibliotheek vanaf 14 jaar

  • Boeken met verhalen hebben de kleur roze en staan alfabetisch op de eerste 4 letters van de familienaam van de auteur.
  • Informatieboeken: er is een aparte collectie informatieboeken voor jongeren.
  • Anderstalige boeken: de bibliotheek heeft een collectie Franstalige, Engelstalige, Spaanstalige, Duitstalige en Italiaanstalige literatuur. Ook in vereenvoudigde versies. Die boeken vind je op de eerste verdieping in de bibliotheek.
  • Jeugdstrips staan alfabetisch op de naam van de stripreeks.
  • Strips voor volwassenen: vanaf 14 jaar kun je ook volwassenenstrips ontlenen. Je vindt ze op de eerste verdieping in de bibliotheek.
  • Luisterboeken: boeken op cd, bij sommige kun je het boek op papier mee ontlenen.
  • Dvd's: je vindt dvd's met films, animatiefilms,... en dvd's met documentaires.

Je suggesties voor het aankopen van boeken, strips, dvd's,... zijn altijd welkom in de bib.

Voor wie

Voor jongeren vanaf 14 jaar.

Voorwaarden

Lid zijn of worden van de bibliotheek.

Hoe gaan we te werk?

Je kunt lid worden van de bibliotheek door je aan de infobalie aan te melden met je e-ID en een inschrijvingsformulier in te vullen. Dit inschrijvingsformulier moet ondertekend worden door een ouder of wettelijke voogd.

Kostprijs

  • Tot 18 jaar kun je gratis lid worden van de bibliotheek.
  • Het ontlenen van boeken en strips is gratis.
  • Het ontlenen van luisterboeken en dvd's is gratis.

Wat meebrengen?

Alle bibliotheekverrichtingen (lenen, verlengen, betalen,...) gebeuren met je eID of lidkaart of de streepjescode van je lidkaart op smartphone.