Bewijs van huwelijksbeloften

Stop eerst uw elektronische identiteitskaart (eID) in een aangesloten kaartlezer voor u op de knop 'bewijs van huwelijksbeloften online aanvragen' klikt:

bewijs van huwelijksbeloften online aanvragen

Een bewijs van huwelijksbeloften bewijst dat u gaat trouwen. Het vermeldt de namen van de toekomstige echtgenoten, de opgegeven getuigen en de datum waarop zij trouwen. U hebt dat bewijs soms nodig voor uw werkgever, het reisagentschap, de mutualiteit of uw bankinstelling.

Hoe gaan we te werk?

  • Het bewijs van huwelijksbeloften aanvragen doet u op de dienst burgerzaken. 
  • Met een elektronische identiteitskaart en een aangesloten kaartlezer kunt u dat bewijs ook aanvragen met de knop 'bewijs van huwelijksbeloften online aanvragen'.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

identiteitskaart