Attest van Belgische nationaliteit

Een bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het bewijs van nationaliteit eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die je naar het thuisloket brengt.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kun je het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.