Attest van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het bewijs van nationaliteit eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die u naar het thuisloket brengt.

U bent ook steeds welkom in De Kouter tijdens de openingsuren. Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kunt u het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart