Ondernemersraad

Ondernemersraad

De ondernemersraad is een adviesraad die de vertegenwoordiging is van alle ondernemers, handelaars, vrije beroepen, en hun verenigingen.

De Raad heeft als doel het overleg te organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente en het gemeentebestuur te adviseren over het beleidsdomein lokale economie.

De Raad adviseert, op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur.
De raad werkt onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed.

De raad komt minstens 5 keer per jaar samen.

Wilt u deel uitmaken van deze raad. dien uw aanvraag hier in. 

meer info