5 vacatures lokaal bestuur Herent, solliciteren tot 10 december 2021

Het lokale bestuur zoekt een jurist maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijk assistent, deskundige administratie infrastructuur, deskundige cultuur en een coördinator binnendienst. Solliciteren kan tot 10 december.

Lokaal bestuur Herent zoekt (m/v)

Via aanwervingsprocedure

Jurist maatschappelijke dienstverlening

 • contractueel – voor het instellen van een wervingsreserve (1 jaar)
 • niveau A1a-A3a/deeltijds (50%)
 • bruto maandloon vanaf 1616,72 euro
 • minstens houder zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten of gelijkgesteld
 • relevante ervaring is een pluspunt

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

Als jurist draagt u bij aan een kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening aan de inwoners van Herent. Uw taken bestaan o.a. uit het bieden van eerstelijnsrechtshulp aan de bevolking, het ondersteunen van de dienst maatschappelijke dienstverlening op juridisch vlak, u bent betrokken jurist binnen de erkende dienst schuldbemiddeling, het vertegenwoordigen van het OCMW voor de rechtbanken, beleidsondersteunend werk…
Hiervoor werkt u nauw samen met de beleidsmedewerker, de hoofdmaatschappelijk werker, de maatschappelijk werkers en administratief medewerkers van de dienst maatschappelijke dienstverlening.

functiebeschrijving jurist maatschappelijke dienstverlening


Maatschappelijk assistent

 • contractueel - onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)
 • niveau B/voltijds
 • bruto maandloon vanaf 2.560,11 euro
 • minstens houder zijn van een diploma maatschappelijk werk of sociaal verpleegkunde en van een rijbewijs B

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De gemeente Herent is een bruisende gemeente die enkel het beste voor haar inwoners nastreeft, een dienstverlening van A tot Z! Om dit te realiseren investeren wij in mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven.
Bent u een sociaal werker in hart en nieren? Maakt u graag een verschil voor anderen? Houdt u van wat uitdaging? En spreekt een dag vol afwisseling u wel aan?
Solliciteer dan nu voor onze functie maatschappelijk werker sociale dienst.
Samen met een topteam maatschappelijk werkers ondersteunt u inwoners bij verschillende aspecten van hun leven. Vanuit uw uitgesproken maatschappelijk engagement hebt u oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en gaat u met hen en voor hen op zoek naar antwoorden op hulpvragen en maatschappelijke problemen.

functiebeschrijving maatschappelijk assistent


Deskundige administratie infrastructuur

 • contractueel - onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)
 • niveau B/voltijds
 • bruto maandloon vanaf 2.560,11 euro
 • minstens houder zijn van een bachelor of gelijkgesteld

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

U beheert, organiseert en zorgt voor de administratieve opvolging van de taken voor de dienst Wegenis-, Waterwerken & Gebouwen (WWG) en de dienst Onderhoud Openbare Plaats (OOP).
De deskundige administratie infrastructuur assisteert de projectleiding bij interne en externe communicatie over openbare werken in de gemeente en volgt de dossiers administratief en financieel op in de beschikbare softwarepakketten.

functiebeschrijving deskundige administratie infrastructuur


Via aanwervings- en bevorderingsprocedure

Deskundige cultuur

 • niveau B/voltijds
 • bruto maandloon vanaf 2.560,11 euro

Via aanwerving:

 • minstens houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld

Via bevordering: (als u werkt bij het gemeentebestuur Herent)

 • u hebt een minimale niveauanciënniteit van 3 jaar op C-niveau bij het gemeentebestuur Herent
 • u bent bij het gemeentebestuur Herent aangesteld na een examen waarmee u op dat moment aangesteld kon worden voor een contractuele betrekking van onbepaalde duur of een statutaire betrekking
 • u hebt een gunstige evaluatie gekregen voor de laatste evaluatie

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

U neemt taken en verantwoordelijkheden op binnen het groter geheel van de dienst vrije tijd. Uw taken bestaan o.a. uit het verenigings- en gemeenschapsleven als partner in het lokale vrijetijdsaanbod optimaal ondersteunen; gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur uitbreiden, optimaliseren, efficiënt benutten en onderhouden; uitbouw kwalitatief vrijetijdsaanbod gemeente; stimuleren vrijetijdsparticipatie van maatschappelijke kwetsbare inwoners; levenslang en levensbreed leren; organiseren van inspraak en participatie…

functiebeschrijving deskundige cultuur


Coördinator binnendienst

 • niveau B/voltijds
 • bruto maandloon vanaf 2.560,11 euro

Via aanwerving:

 • minstens houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld

Via bevordering: (als u werkt bij het gemeentebestuur Herent)

 • u hebt een minimale niveauanciënniteit van 3 jaar op C-niveau bij het gemeentebestuur Herent
 • u bent bij het gemeentebestuur Herent aangesteld na een examen waarmee u op dat moment aangesteld kon worden voor een contractuele betrekking van onbepaalde duur of een statutaire betrekking
 • u hebt een gunstige evaluatie gekregen voor de laatste evaluatie

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

U werkt nauw samen met de uitvoerende en/of administratieve medewerkers van uw eigen dienst en met de exploitant van de gebouwen, zoals de sportdienst, dienst vrije tijd, het sociaal huis.
U staat in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de werkzaamheden, die zowel uitgevoerd kunnen worden door de eigen diensten, waarover u de leiding hebt, als door externe bedrijven. U formuleert adviezen en ontwikkelt initiatieven en levert op die wijze een positieve bijdrage tot de voorbereiding en bijsturing, uitvoering en evaluatie van het beleid. Als coördinator binnendienst geeft u input voor het beleid en de planning van de dienst en u rapporteert systematisch over de werkopdracht aan het diensthoofd.

functiebeschrijving coördinator binnendienst


Wij bieden aan:

Behalve maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, gunstige vakantieregeling, mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk, fietsvergoeding en tussenkomst openbaar vervoer bieden wij een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van het personeelslid.

Hoe kunt u solliciteren?

Stuur uw cv, motivatiebrief en kopie van uw diploma en indien gevraagd van uw rijbewijs B ten laatste op vrijdag 10 december 2021 naar poolstok.jobs@sdworx.com. Voor meer vragen of informatie omtrent de functie of de sollicitatieprocedure kunt u mailen naar poolstok.jobs@sdworx.com.

woensdag 17 november 2021 10.40 u.