4 vacatures lokaal bestuur Herent

Het lokale bestuur zoekt een projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening, applicatiebeheerder, technisch assistent elektriciteit en een deskundige lokale economie. U kunt solliciteren tot 4 november.

Contractueel - onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)

Projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening – niveau A/voltijds

bruto maandloon vanaf 3107,98 euro
minstens houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld onderwijs

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening wordt eindverantwoordelijke voor specifieke stedenbouwkundige domeinen waarbij zelfstandig werken een vereiste is. Dit gebeurt onder aansturing van de intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

functiebeschrijving projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening

inschrijvingsformulier projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening

Applicatiebeheerder – voltijds – niveau B

bruto maandloon vanaf 2.460,78 euro
minstens houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld onderwijs;

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De applicatiebeheerder organiseert en begeleid de implementatie van nieuwe softwarepakketten. De applicatiebeheerder ziet toe op het correct gebruik van de softwarepakketten en werkt mee aan de uitvoering en opmaak van het ICT-beleidsplan. Het begeleiden en implementeren van het GIS binnen het Lokaal Bestuur Herent, het mee ontwikkelen van een organisatiebrede visie en de uitrol van GIS behoren eveneens tot zijn takenpakket.

functiebeschrijving applicatiebeheerder

inschrijvingsformulier applicatiebeheerder

Technisch assistent elektriciteit – niveau D/voltijds

bruto maandloon: vanaf 1891,81 euro
Beschikken over een rijbewijs B – geen diplomavereisten

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De werkzaamheden van de technisch assistent bestaan hoofdzakelijk uit aanpassingen elektrische installaties aan gebouwen in eigen beheer en technische ondersteuning van evenementen en verkiezingen.

functiebeschrijving technisch assistent elektriciteit

inschrijvingsformulier technisch assistent elektriciteit


Contractueel- bepaalde duur (1 jaar) – met optie op vaste tewerkstelling

Deskundige lokale economie – niveau B - voltijds

bruto maandloon vanaf 2460,78 euro
minstens houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld onderwijs;

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

Je bent het aanspreekpunt voor ondernemers en handelaars op ons grondgebied. Via de uitbouw van een lokaal ondernemersloket sta je hen bij met advies of verwijst hen naar de juiste dienst of externe organisatie. Je werkt een ondernemersvriendelijk beleid uit met het oog voor sociale economie. Daarnaast onderneem je acties om Herent toeristisch op de kaart te plaatsen. Je ontfermt je over het cultuur historisch erfgoed/patrimonium binnen het lokaal bestuur.

functiebeschrijving deskundige lokale economie

inschrijvingsformulier deskundige lokale economie


Wij bieden aan

Naast maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gunstige vakantieregeling, fietsvergoeding, 100% tussenkomst openbaar vervoer van en naar het werk, bieden wij een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van het personeelslid.

Hoe kunt u solliciteren?

Kandidaat stellen kan via www.herent.be of via het voorgeschreven inschrijvingsformulieren gericht aan het lokaal bestuur Herent, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Een kopie van het gevraagde diploma/rijbewijs dient toegevoegd te worden aan de kandidaatstelling.

Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 4 november 2019 (postdatum telt)

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op T: 016 85 30 20; e-mail: personeel@herent.be .

vrijdag 18 oktober 2019 8 u.