2023 meerjarenplan, budget, rekening

Meer info

Publicatie 01.12.2022: Aanpassing 3 Meerjarenplan 2020_2025 AGB De Kouter 15_11_2022 met beginkredieten 2023

Publicatie 21.12.2022: Aanpassing 7 MJP 2020_2025 Beginkrediet 2023 Gemeente en OCMW_goedgekeurd_20_12_2022

Publicatie 21.12.2022: Bijlagen bij AMJP 7 2020_2025 G&O