20231220 Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening - Agentschap Wegen en Verkeer van 20 december 2023 tot en met 19 januari 2024

De documenten voor inzage zijn pas beschikbaar vanaf 20 december 2023.

Krachtens het besluit van 16 september 2021 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen 1M3D8F G 012046 00, 1M3D8F G 012047 00 en 1M3D8F G 012048 00 voor de herinrichting van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Molenweg te Herent voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 20 december 2023 tot en met 19 januari

Hoe gaan we te werk?

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Herent, De Kouter Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, https://www.wegenenverkeer.be/herent en dan doorklikken naar “Herinrichting Mechelsesteenweg ter hoogte van kruispunt Molenweg” of via deze pagina.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 19 januari 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Wegen en Verkeer, WVB - Team Patrimonium - Koning Albert II laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de gemeente Herent, De Kouter - Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.