20221124 Openbaar onderzoek van 24 november tot en met 23 december 2022

Met de nieuwe omgevingsvergunning zijn er ook nieuwe bekendmakingsvoorschriften. Sinds maart 2018 vindt u hier de lopende openbare onderzoeken.