20220922 Openbaar onderzoek van 22 september tot en met 21 oktober 2022

Met de nieuwe omgevingsvergunning zijn er ook nieuwe bekendmakingsvoorschriften. Sinds maart 2018 vindt u hier de lopende openbare onderzoeken.